THÔNG BÁO
THÔNG BÁO Về việc tổ chức đấu thầu 2 dãy vải bên bờ sông Tiêu cao xã Tân Quang
16/06/2021 04:38:50

Về việc tổ chức đấu thầu 2 dãy vải bên bờ sông Tiêu cao xã Tân Quang

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1633
Trước & đúng hạn: 1633
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%

( Cập nhật lúc:09/06/2023 02:22:12)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN QUANG - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Phúc - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thôn Xuân Trì - Xã Tân Quang - Huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.689.777

Email: tanquang.ninhgiang@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 2
Tất cả: 74,365