NÔNG THÔN MỚI
THÔNG BÁO DIỄN BIẾN DỊCH HẠI 10 NGÀY QUA DỰ BÁO 10 NGÀY TỚI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ
28/04/2023 07:52:43

THÔNG BÁO

DIỄN BIẾN DỊCH HẠI 10 NGÀY QUA DỰ BÁO 10 NGÀY TỚI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

Hiện nay các trà lúa chiêm xuân trên địa bàn xã đang sinh trưởng trong giai đoạn đòng già đến trỗ bông. Theo dự báo trong thời gian tới nhiệt độ tăng dần, kèm theo mưa, ẩm độ không khí cao là điều kiện thuận lợi cho lúa chiêm xuân sinh trưởng và phát triển đồng thời cũng là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa và các loại cây trồng khác.

Trong điều kiện thời tiết như hiện nay nếu lúa bị sâu bệnh gây hại, nông dân không chủ động phun thuốc phòng trừ triệt để và kịp thời thì diện tích nhiễm sâu bệnh hại sẽ tăng cao và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất. HTX DV nông nghiệp thông báo:

I. TÌNH HÌNH DỊCH HẠI

1. Bệnh đạo ôn: Bệnh có thể phát sinh gây hại trên diện tích lúa nhiễm bệnh nếu khi trỗ gặp điều kiện thời tiết thuận (biên độ nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm cao, trời âm u, số giờ nắng trong ngày thấp, ẩm độ không khí cao, có sương về đêm hoặc có mưa...).

2. Bệnh khô vằn: Trong thời gian tới bệnh tiếp tục phát triển nhanh gây hại trên nhiều giống lúa, gây hại tới cuối vụ, hại nặng trên diện tích lúa cấy dầy và bón phân không cân đối.

3. Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non sẽ gây hại trên toàn bộ diện tích lúa chiêm xuân.

4. Bệnh bạc lá & đốm sọc vi khuẩn: Trong thời gian tới bệnh sẽ phát sinh gây hại sau các trận mưa going lớn trên các giống lúa nhiễm như Bắc thơm, Q5, BC15, BTR225 …

5. Rầy nâu – rầy lưng trắng: Tiếp tục phát sinh, tích lũy gây hại đến cuối vụ.

6. Bệnh nứt thân, xì mủ, giả sương mai trên cây dưa: Tiếp tục gây hại rải rác trên diện tích dưa thâm canh lâu năm, bón phân không cân đối, lạm dụng phân vô cơ.

II. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

1. Bệnh đạo ôn

- Bệnh đạo ôn cổ bông: Các hộ nông dân chủ động phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông đối với diện tích lúa đã nhiễm bệnh ,lúa thấp tho trỗ trên các giống lúa mẫn cảm với bệnh đạo ôn như BC15, Nếp , phun nhắc lại lần 2 sau lần thứ nhất 5-7 ngày (nếu lúa trỗ gặp điều kiện thời tiết trời âm u, biên độ nhiệt độ giữa ngày và đêm cao, có mưa hoặc có sương về đêm) bằng một trong các loại thuốc sau: Amylatop 325SC, Amistar top 325 SE, Eminent 125/150SE, Filia 525 SE, KaTaNa 20SC, Ninza 35EC, UNI- Trico 75Wp, Beam 75WP...

2. Bệnh khô vằn và đen lép hạt

- Bệnh khô vằn: Các hộ nông dân chủ động phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện bằng một trong các loại thuốc nội hấp và lưu dẫn sau: Amylatop 325SC, Amistartop 325SC (pha 15 ml thuốc cho 16-20 lít phun cho 1 sào), Topvil 50SC, Doctor 5ME, ...( pha 40 ml thuốc cho 16-20 lít phun cho 1 sào).

- Bệnh đen lép hạt: Các hộ nông dân phun phòng bệnh khi lúa bắt đầu trỗ bằng một trong các loại thuốc sau: Amylatop 325 SC, Amistar top 325 SE, Tilsuper 300 EC, Nevo 330 EC, Uni-Dipro 300EC (pha 15 ml thuốc cho 16-20 lít phun cho 1 sào) ...

3. Sâu cuốn lá nhỏ: HTX DVNN chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ, mật độ sâu non đạt 20C/m2 trở lên, đặc biệt trên diện tích lúa xanh tốt bằng một trong các loại thuốc sau: Voliam targo 063EC ( liều lượng phun 1 gói cho 1 sào), Vitako 40WG, Browco 50WG, Foos Sure 68WG, Obaone 95WG, Match 50EC hoặc Sunsec 600WG(liều lượng phun 2 gói cho 1 sào),…

- Thời gian phun từ 30/4 – 04/5 trên toàn bộ diện tích .Do sâu cuốn lá nhỏ ra rải rác không tập trung trên những diện tích lúa còn xanh non mật độ sâu cuốn lá nhỏ có thể tăng do vậy xã viên cần kiểm tra đồng ruộng thường xuyên khi phát hiện mật độ sâu non đạt 20 con / m2 thì phải phun nhắc lại lần 2 ).

- Khi phun phải đảm bảo đủ 16-20 lít thuốc đã pha cho một sào.

- Không nên dùng các loại thuốc có hoạt chất là clopyphot để trừ sâu cuốn lá nhỏ vì hoạt chất này hiệu quả rất thấp đối với sâu cuốn lá nhỏ.

4. Chuột hại: Trong thời gian tới chuột tiếp tục phát sinh gây hại ra diện rộng, khả năng gây hại của chuột sẽ kéo dài đến cuối vụ vì vậy HTX DVNN đề nghị các hộ xã viên tiếp tục tổ chức diệt trừ chuột bằng các biện pháp trong đó chú trọng biện pháp thủ công như: phát động phong trào huy động mọi tầng lớp nhân dân dùng đập, dùng bẫy bán nguyệt, đặt mồi, hun khói ... và tổ chức dùng bả trộn thuốc hóa học Cat 0.25WP, Gimlet800sp (liều lượng theo hướng dẫn) hạn chế tới mức thấp nhất chuột phát sinh (tích lũy tăng số lượng), di chuyển gây hại ra diện rộng.

5 Bệnh giả sương mai hại dưa: Các hộ xã viên chủ động phòng trừ bệnh trong điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh phát triển (ẩm độ cao) bằng một số loại thuốc sau: Amylatop 325SC, RIDOMIN GOL 68 WP...

6. Bệnh nứt thân chảy mủ: Các hộ xã viên chủ động phòng trừ bệnh trong điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh phát triển bằng một số loại thuốc sau: Melody 66,75WP, Revus Opti 440SC...

Trên đây là nội dung thông báo tình hình sâu bệnh thời gian vừa qua dự báo 10 ngày tới và biện pháp phòng trừ. HTX NN đề nghị các cấp các ngành tuyên truyền vận động xã viên thực hiện tốt nội dung thông báo trên./.

-HTXDVNN- 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 4408
Trước & đúng hạn: 4408
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%

( Cập nhật lúc:26/09/2023 07:37:58)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN QUANG - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Phúc - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thôn Xuân Trì - Xã Tân Quang - Huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.689.777

Email: tanquang.ninhgiang@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 5
Hôm nay: 7
Tất cả: 79,364