DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
Danh sách cán bộ công chức, số điện thoại
09/04/2021 02:50:36

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Gmail Ghi chú
1 Vũ Duy Hưng Bí thư Đảng ủy 0943083219   0387162229
2 Nguyễn Ngọc Khá Phó bí thư Đảng ủy 0976268215    
3 Lê Tài Hoa PBT Đảng ủy, CTHĐND 0984853056   0917973656
4 Lê Văn Phúc PBT Đảng ủy, CTUBND 0976261530    
5 Vũ Duy Biển Phó CTHĐND 0918664968   0382777377
6 Phạm Quang Mạnh KH-GT-TL-NTM 0976371805   0843100883
7 Trần Đức Hạnh Phó CTUBND 0975171975   0947150975
8 Vũ Đình Công Phó CTUBND 0978462707    
9 Phạm Đức Trình VHXH 0976271579    
10 Vũ Đình Quyên CTMTTQ 0982862339    
11 Bùi Thị Sao CTHPN 0836061973    
12 Vũ Đình Tuấn CTHND 0944831609    
13 Phí Công Tưởng CTCCB 0369760255    
14 Vũ Tri Hải Bí thư đoàn TN 0986639725    
15 Nguyễn Duy Huy Trưởng Công an 0963215207    
16 Đàm Thanh Thủy Tài chính - Kế toán 0984852695    
17 Bùi Văn Độ KH-GT-TL-NTM 0977760547    
18 Phạm Quang Ngọc VHTTTDTT 0967642847    
19 Trịnh Trung Tuyến KH-GT-TL-NTM 0986260610    
20 Phạm Văn Lộc KH-GT-TL-NTM 0349399241    
21 Phạm Phú Thao Địa chính - XD -MT 0986629383    
22 Nguyễn Thị Phương Tài chính - Kế toán 0989185882    
23 Vũ Duy Thám Tài chính - Kế toán 0986896347    
24 Hoàng Thị An Giang Tư pháp - Hộ tịch 0365701868   0832161186
25 Chu Minh Huệ VHXH 0986427503    
26 Nguyễn Văn Tiến Văn phòng -TK 0907280888    
27 Nguyễn Thị Hà VP Đảng ủy - Nội vụ 0986939276    
28 Vũ Thị Hằng VP Đảng ủy - Nội vụ 0934316852   0367384566
29 Nguyễn Công Tài Tư pháp - Hộ tịch 0985626145   0918258839
30 Nguyễn Thế Sức Chỉ huy trưởng QS 0367176867    
31 Bùi Văn Tới Tư pháp - Hộ tịch 0382943826   0904141770
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1633
Trước & đúng hạn: 1633
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%

( Cập nhật lúc:09/06/2023 01:49:36)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN QUANG - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Phúc - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thôn Xuân Trì - Xã Tân Quang - Huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.689.777

Email: tanquang.ninhgiang@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 1
Tất cả: 74,364