CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
XÃ TÂN QUANG TRIỂN KHAI LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) NĂM 2023.
02/03/2023 10:18:47

Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang, sáng ngày 02/3/2023 Ủy ban nhân dân xã Tân Quang đã tổ chức triển khai kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2023.

Hội nghị đã nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về nội dung, thời gian tổ chức lấy ý kiến. Trong đó tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã, trên Cổng thôn tin điện tử của xã, các nhóm Zalo của quân dân chính, chi hội đoàn thể trong xã, thôn để tuyên truyền kế hoạch, dự thảo luật... Các đoàn thể triển khai họp ban chấp hành, chi tổ hội để các hội viên, đoàn viên nắm được tham gia đóng góp ý kiến; đồng thời tổng hợp đầy đủ nội dung các đơn vị, cơ sở thôn và nhân dân tham gia vào dự thảo để gửi về Ủy ban MTTQ huyện Ninh Giang theo đúng thời gian đã ấn định.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí về chủ trương sửa đổi Luật Đất đai và khẳng định: Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đáp ứng yêu cầu bức thiết trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

 

Việc triển khai lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2023là phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về việc hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2023. Từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống Chính trị và toàn dân đối với việc sửa đổi Luật Đất đai và thi hành Luật Đất đai./.

                                                                                                                                   -VH-XH- 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1633
Trước & đúng hạn: 1633
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%

( Cập nhật lúc:09/06/2023 02:33:28)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN QUANG - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Phúc - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thôn Xuân Trì - Xã Tân Quang - Huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.689.777

Email: tanquang.ninhgiang@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 3
Tất cả: 74,366