NÔNG THÔN MỚI
CHĂM SÓC LÚA VÀ CÂY TRỒNG SAU NGẬP ÚNG
16/08/2022 03:19:07

Để bảo vệ sản xuất, giảm bớt thiệt hại do mưa bão gây ra, các Họp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn xã Tân Quang khuyến cáo và hướng dẫn nông dân 1 số biện pháp chăm sóc lúa, và hoa màu sau ngập úng. Khi bị ngập úng nông dân cần huy động mọi nguồn lực để tiêu úng, khẩn trương tháo nước nhanh, khơi thông dòng chảy; vệ sinh đồng ruộng; Tuyệt đối không để cây trồng bị ngập lâu. Sau khi tháo nước thấy lá lúa lộ ra nên phun ngay các chế phẩm như KH, chế phẩm sinh học ET, siêu lân, Dsgold, Boom Flower; phun thuốc phòng trừ nấm lở cổ rễ cho rau màu như: Anvil 5SC, Amistar 250SC, Valadicin kết hợp với chê phẩm KH, PennacP, siêu lân giúp cây phục hồi nhanh. Đồng thời tiến hành tỉa dặm cho lúa, tập trung bón thúc khi cây lúa phục hổi, kết hợp làm cỏ sục bùn; ưu tiên sử dụng phân NPK chuyên dùng, không sử dụng đạm đơn và không bón lai rai đẻ hạn chế sâu bệnh và đổ ngã cuối vụ; tăng cường kiểm tra và phun trừ bọ trĩ sau ngập úng…
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1633
Trước & đúng hạn: 1633
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%

( Cập nhật lúc:09/06/2023 02:18:20)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN QUANG - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Văn Phúc - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thôn Xuân Trì - Xã Tân Quang - Huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.689.777

Email: tanquang.ninhgiang@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 4
Hôm nay: 2
Tất cả: 74,365